Neubau Bauhof Siek

Neubau eines Bauhofes in Siek (SW)

Bauherr Amt Siek